Dəmir Yolu Nəqliyyatı İlə Beynəlxalq Daşıma

Avropa, Rusiya və ya Qazaxıstana yüklərin daşınması üçün dəmir yolu nəqliyyatı bir çox zamanlar iqtisadi baxımdan daha məqsədəuyğun olur və əlbəttə ki, o, ekoloji cəhətdən özünü doğruldub. Ona görə də dəmir yolu ilə yük daşınması böyük mal partiyaların çatdırılmasının tələb olunan üsulu olaraq qalır. Bu gün dəmir yolu nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalar tez-tez işləndiyinə görə ikinci yükdaşıma üsuludur, çünki o, təhlükəsiz, etibarlıdır.
Dəmir yolu vaqon parkından istifadə zamanı ətraf mühitin zərərli maddələrlə çirklənməsi minimaldır. Bizim dəmir yolu daşımalarının marşrutları ən müxtəlif ölkələri və regionları birləşdirir:

  • Avropa ölkələri;
  • Uzaq Şərq və Rusiya Federasiyasının mərkəzi rayonları;
  • Qazaxıstan və Mərkəzi Asiya ölkələri.

TRANSLOG MMC-nin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşımalar üzrə xidmət spektri aşağıdakıları əhatə edir:

 • Vaqonlarda və konteynerlərdə dəmir yolu ilə yük daşımaları
 • Dəmir yolu ilə göndəriləcək yükün konsolidasiyası və emalı
 • Kiçik qabaritli yükün dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması
 • Qoşma, o cümlədən ixrac-idxal sənədlərinin tərtib edilməsi
 • Yükün daşınma prosesində statusunun monitorinqi
 • Özəl və dövlət dəmir yolu operatorları ilə əməkdaşlıq

Dəmir yolu ilə yüklərin daşınmasının təşkili üçün biz müxtəlif tipli vaqonlardan istifadə edirik:

 • Konteyner platformaları;
 • Müxtəlif növ standart ölçüdə olan qapalı vaqonlar;
 • İzotermik vaqonlar;
 • Yarımvaqonlar;
 • İri qabaritli yüklərin daşınması üçün platformalar.